Ông ấy nhìn lên: Ánh mắt ông thể hiện sự kiên định, tuy nhiên nhiều nghệ sĩ cho rằng cảm xúc, vâng! Cảm xúc đau đớn trên nét mặt cần được khắc họa rõ ràng trên bản mẫu, để không thể có sự vô lý khi đau đớn của thể xác lại toát ra vẻ kiên định, không mảy may đến chiếc đinh đang đóng.

Đó là trích dẫn để giải trí, cùng xem qua trích đoạn 14 chặng đàng thánh giá, xem các nghệ sĩ của Hero art sẽ làm gì với câu chuyện họ nói trên.