Đó là trào lưu cách điệu, phong thủy hoặc kể một câu chuyện đơn giản, với đất sét, các nghệ sĩ có thể tạo ra nhiều thứ kỳ quặc và hơn thê nữa, cốt lõi ở đây là họ không kiểm soát được tính khí, sự cuồng vọng về cái gọi là cá nhân hóa. Điểm qua một số tác phẩm nữa trước khi đến với hồi kết.