Các bản mẫu trên đất từ nghệ sĩ Hero art – Phần 1

điêu khắc phù điêu cổ điển trên đất

Đó là trào lưu cách điệu, phong thủy hoặc kể một câu chuyện đơn giản, với đất sét, các nghệ sĩ có thể tạo ra nhiều thứ kỳ quặc và hơn thê nữa, cốt lõi ở đây là họ không kiểm soát được tính khí, sự cuồng vọng về cái gọi là cá nhân hóa. Điểm qua một số tác phẩm nữa trước khi đến với hồi kết.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *