Quan điểm của các nghệ sĩ điêu khắc là những bản mẫu là vô cùng quan trọng và dù cho phân đoạn hậu kỳ chau chuốt thế nào cũng không làm thay đổi cách mà tác phẩm đó thể hiện giá trị.

Đường nét, hay những suy nghĩ để thể hiện cá tính, yêu cầu mỹ thuật,…Nó đem lại thách thức và trong hầu hết các trường hợp, nghệ sĩ và Hero art luôn xem trọng chủ đề, bám sát nó và không để cá nhân xâm chiềm trong cách thể hiện tính nghệ thuật cho hầu hết người thường thức, họ thông minh, suy xét và đánh giá một cách chuẩn mực.