Mô hình phụ kiện trang trí Noel (Giáng Sinh): Trái Châu, Tuần Lộc, Người Tuyết, Bông Tuyết, Ông Già Noel. Chất liệu mô hình mút xốp, composite, Giấy Foam – Formex. Trang trí tiểu cảnh Noel