Bạn có thể mua hầu hết các mặt hàng trên Heroart mà không cần tạo tài khoản. Nếu bạn đã mua một mặt hàng với tư cách là khách và muốn tạo một tài khoản, bạn có thể liên kết đơn hàng này.

Bạn phải tạo một tài khoản Heroart và liên kết đơn đặt hàng của bạn nếu bạn muốn mở tranh chấp về Heroart .

Để liên kết một đơn đặt hàng mà bạn đã mua với tư cách là khách:

Mở hộp thư đến của bạn.
Xác định vị trí hóa đơn điện tử bạn nhận được khi bạn đặt hàng. Email này đến từ địa chỉ giao kinhdoanh@heroart.vn .
Nhấp vào số thứ tự trong dòng đầu tiên của biên lai của bạn.
Thực hiện theo các bước để đăng nhập hoặc tạo tài khoản Heroart.
Đơn hàng của bạn được tự động kết nối với tài khoản Heroart mới của bạn.
Nếu bạn gặp vấn đề với đơn đặt hàng Heroart, hãy liên hệ với người bán trước. Bạn có thể liên hệ với người bán bằng cách trả lời email nhận được gửi cho bạn sau khi mua.

Nếu bạn không thể tìm thấy email nhận của bạn
Đầu tiên, hãy kiểm tra sự hiện diện có thể có trong các thư mục rác hoặc thư rác của bạn. Bạn cũng có thể tìm kiếm hộp thư đến của mình để nhận email từ kinhdoanh@heroart.vn .

Nếu bạn vẫn không thể tìm thấy nó, nhấp Liên hệ với chúng tôi ở cuối trang này để liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Heroart.