Nếu bạn có mã khuyến mãi cho một cửa hàng, bạn có thể áp dụng nó khi bạn đặt hàng:

Trên Heroart.vn , hãy vào giỏ hàng của bạn .
Tìm kiếm các mặt hàng trong cửa hàng mà bạn có mã khuyến mãi. Nếu bạn mua các mặt hàng trong một số cửa hàng, giỏ của bạn sẽ được chia theo các cửa hàng.
Nhấp vào Áp dụng mã khuyến mãi từ cửa hàng .
Nhập hoặc dán mã vào trường.
Nhấp vào Áp dụng .
Mã khuyến mãi của bạn chỉ áp dụng cho cửa hàng cung cấp cái này. Các cửa hàng được điều hành bởi những người bán hàng cá nhân, những người quản lý chương trình khuyến mãi của riêng họ.

Mã khuyến mãi của tôi không hoạt động
Nếu mã khuyến mãi không hoạt động, hãy kiểm tra như sau:

Bạn áp dụng mã khuyến mãi cho cửa hàng thích hợp. Mỗi cửa hàng có thể chạy các chương trình khuyến mãi của riêng mình, với các mã khuyến mãi khác nhau.
Đơn hàng của bạn đáp ứng các yêu cầu của mã khuyến mãi. Ví dụ: nếu mã khuyến mãi là miễn phí vận chuyển cho các đơn hàng từ 800.000đ trở lên, hãy đảm bảo bạn chi 800.000đ trong cửa hàng này.
Nếu bạn không thấy Áp dụng mã khuyến mãi từ tùy chọn cửa hàng trong giỏ hàng của bạn, ưu đãi có thể hoàn tất. Người bán thường hiển thị mã khuyến mãi và thông tin bán hàng trên trang chủ cửa hàng của họ. Nếu bạn có bất kỳ nghi ngờ, liên hệ với người bán .
Ghi chú:

Một số ưu đãi có thể áp dụng tự động cho đơn đặt hàng của bạn. Nếu một ưu đãi được tự động áp dụng, bạn sẽ thấy nó trong giỏ hàng của bạn bên cạnh mặt hàng hoặc cửa hàng mà nó áp dụng.
Một số người bán có thể cung cấp một số giảm giá cho cùng một mặt hàng. Bạn có thể áp dụng tối đa hai lần giảm giá cho một mặt hàng đủ điều kiện, nhưng một trong những giảm giá phải được giao miễn phí.
Nếu một cửa hàng cung cấp nhiều chương trình khuyến mãi tại thời điểm bạn mua, chúng tôi sẽ tự động áp dụng mức giảm giá tốt nhất cho đơn hàng của bạn.