Hero art là một trong những đơn vị điêu khắc, cắt gọt các mô hình trang trí trên chất liệu Mút xốp trên hình khối 3D. Nhằm tạo cho mô hình bạn trở nên đặc biệt ấn tượng, Hero art tạo hình, khắc gọt thủ công và có yếu tố máy móc bổ trợ.

Nếu bạn cần một sản phẩm đơn giản hay tỉ mỉ, bạn nghĩ đến các nghệ sĩ tạo hình với kinh nghiệm, tay nghệ vững vàng.

mô hình 3d
Chân dung cách điệu

Tạo hình, cắt gọt mô hình tượng trên mút xốp

Tạo hình, cắt gọt các khối tượng trên chất liệu mút xốp đòi hỏi kiến thức chuyên môn cao, đối với các hình thái như mô hình tượng con vật, tượng người…cần đến những phương thức thi công nhiều phân đoạn hơn.

điêu khắc mô hình xe hơi bằng mút xốp
Mô hình xe hơi

Đối tượng khách hàng chủ yếu của dòng sản phẩm này bao gồm các đơn vị thầu trang trí sự kiện, đặc tính và yêu cầu của đối tượng khách hàng này thông thường có thể kể đến như tiến độ yêu cầu nhanh chóng, giá thành thấp do sử dụng thời vụ.

Gallery hoạt động tạo hình mút xốp tại Hero art

tạo hình tượng kỳ giồn trang trí bằng mút xốp
Tượng Kỳ Giông cách điệu
tạo hình điêu khắc trên chất liệu mút xốp
Điêu khắc tượng cổ điển
khắc, gọt tạo hình phù điêu chân dung bằng mút xốp
Chân dung Tộc trưởng. Mô hình mút xốp
cắt gọt, tạo mô hình mút xốp
Tượng bạch tuộc. Tạo hình tượng 3d trên mút xốp
điêu khắc tượng
Mô hình mút xốp: Hệ Sinh thái Amazon
mô hình bằng mút xốp trang trí ngày lễ sự kiện
Cắt gọt mô hình mút xốp: Cá ngựa