Lưu trữ thẻ: vải

Sản xuất hoa giả, hoa giấy, vải, lụa. Hoa khổng lồ

Không gian hoa khổng lồ được trình bày Còn rất nhiều những ý tưởng về [...]