Bạn đã mua món đồ yêu thích mới của bạn hoặc món quà hoàn hảo. Bạn có thể theo dõi đơn đặt hàng của bạn để biết khi nào nó sẽ đến.

Để làm theo đơn đặt hàng của bạn:

  1. Đăng nhập vào Heroart.vn . Nếu bạn không có tài khoản Hero art, hãy tìm hiểu cách theo dõi đơn hàng của bạn .
  2. Bấm vào Bạn .
  3. Nhấp vào Mua hàng và Nhận xét .
  4. Hãy tìm đơn hàng của bạn.
  5. Trạng thái vận chuyển nằm ở bên phải đơn đặt hàng của bạn:
  6. Chưa gửi : Người bán chưa giao đơn đặt hàng hoặc chưa cập nhật đơn hàng trên Heroart.
  7. Đã gửi : người bán đã đánh dấu đơn đặt hàng là vận chuyển.
  8. Quá cảnh : Người bán đã thêm số theo dõi và gói hàng rời khỏi trang web vận chuyển.

Nếu người bán đã thêm số theo dõi, bạn sẽ thấy nút có nhãn Gói theo dõi . Nhấp vào Gói theo dõi để xem thêm các cập nhật theo dõi.

Bạn cũng có thể nhận thông tin theo dõi từ email thông báo vận chuyển của bạn. Nhấp vào Gói theo dõi trong email thông báo để xem trạng thái giao hàng của bạn.

Lưu ý: Không phải tất cả người bán Heroart đều bao gồm thông tin theo dõi đơn hàng.

Liên hệ với người bán cho các câu hỏi khác
Nếu bạn có thêm câu hỏi về lô hàng của mình hoặc nếu thông tin theo dõi không có sẵn, hãy liên hệ với nhà cung cấp để được hỗ trợ.

Theo dõi đơn hàng của bạn với tư cách là khách

Nếu bạn đặt hàng ở chế độ khách , bạn sẽ nhận được email xác nhận khi đơn hàng của bạn đã được chuyển đi. Nếu người bán của bạn đã bao gồm số theo dõi, bạn có thể nhấp Theo dõi gói ở đầu email.

Nếu bạn có câu hỏi khác cho người bán của mình, hãy liên hệ với họ bằng cách trả lời biên nhận được gửi cho bạn qua email sau khi mua.