Công Trình: PHIM TRƯỜNG CHILL GARDEN

Hạng mục: Cung cấp “Mô Hình Kiến Trúc Cổ Điển”

Địa điểm: 159 Đường cầu đình , Long Phước , Quận 9, Tp.HCM

– Căn cứ hợp đồng số 0029.15/09/HĐTC/HEROART-CG, ký ngày 11  tháng 09 năm 2019

Mô hình kiến trúc cổ điển bằng composite
Công Trình: PHIM TRƯỜNG CHILL GARDEN
trang trí mô hình kiến trúc bằng composite
Hạng mục: Cung cấp “Mô Hình Kiến Trúc Cổ Điển”
điêu khắc mô hình trang trí phim trường
Mô hình tượng bằng composite trang trí công trình phim trường